slide

Investeer in jouw talent

» Lees onze visie

Talent voor Rotterdam

Investeren in preventie werkt !
Talent voor Rotterdam voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid
En Talent voor Rotterdam Best Practice in Europa.

Een grote groep jongeren in Rotterdam /Rijnmond verlaat de school voortijdig. Kwetsbaar en zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt.  Ook werkgevers hebben jonge medewerkers die dreigen uit te vallen.
Vaak factoren buiten school of werk, in de privé-sfeer, die te maken hebben met hun woon-/ leefsituatie. Ca. 10.000 jongeren zijn werkloos en hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ze hebben wel talent. En toch maken ze de verbinding met de arbeidsmarkt op eigen kracht niet, terwijl een aantal sectoren in Rotterdam/Rijnmond gekwalificeerde medewerkers nodig heeft. Op alle niveaus. De partners Investeren in preventie met de Talent voor Rotterdam aanpak. We pakken de problemen in de privésfeer aan. Dat voorkomt langdurige uitval van deze jongeren en rendeert.

Talent voor Rotterdam – onze aapak: 

* we voorkomen uitval uit school-/ werk en jeugdwerkloosheid
* we vergrote de instroom van gekwalificeerde jongeren naar werk
* we ontzorgen werkgvers die  jongeren plaatsen: stages / BBL /werk / SROI    

* we ondersteunen jongeren met een gecombineerd aanbod:

   WONEN WERKEN LEREN + SUPPORT

» Lees alles over ons

Jongeren vertellen

Ben je benieuwd wat Talent voor Rotterdam is en voor jou kan betekenen, bekijk dan de video. Als je wilt aanmelden en zit je nog op school (Albeda College of Zadkine) neem dan contact op met een van de Zorgcoordinatoren op school. Anders kan je via het Jongerenloket van de gemeente informatie krijgen.

1

Arbeidsmarkt

In dit praktijkvoorbeeld laten we zien hoe T v R werkt in de samenwerking met Laurens Zorg. Het is een voorbeeld in de samenwerking met een werkgever.

» Lees verder
2

Onderwijs

In dit praktijkvoorbeeld laten we zien hoe T v R werkt in de samenwerking met de onderwijsinstellingen Albeda College en Zadkine.

» Lees verder
3

Wonen

In dit praktijkvoorbeeld laten we zien hoe T v R werkt in de samenwerking met twee woningcorporaties: Woonbron en Woonstad.

» Lees verder
4

Support

In dit praktijkvoorbeeld laten we zien hoe T v R werkt in de samenwerking met FlexusJeugdplein. Een partner die coaching levert aan de deelnemers.

» Lees verder

Onze partners