Onze aanpak

onzeaanpak

Talent voor Rotterdam voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid en verbindt sectoren. We bieden met partners de jongeren een gecombineerd traject:

Onze aanpak:
Doelgroep
jongeren (m /v  – ca. 18 -24 jaar) – Rotterdam /Rijnmond:

  • die dreigen uit te vallen – volgen Entreeopleiding / ROC of aan het werk,  stages (BOL -BBL) richting Zorg / Bouw & Techniek / Havens / Sport /Retail / Groen e.o. of ;
  • die uitgevallen zijn uit onderwijs of werk, niet gekwalificeerd (geen Startkwalificatie) en werkeloos / geregistreerd als SROI kandidaten en inzetbaar
  • Oorzaken van uitval liggen vaak buiten school, problemen met woon-/leefsituatie, weinig sociale vaardigheden, overbelast, geen sociaal netwerk en werknemersvaardigheden en schulden.
  • Doelstelling:  problemen aanpakken  /steuntje in de rug bieden en uitval voorkomen: opleiding afmaken / aangepaste leerweg volgen met stages (BOL) of leerwerk-traject (BBL), en woonruimte en coaching. Instroom jongeren: Entreeopleiding  of MBO niv. 2 -3 -4.
  •  Biedt deelnemers gecombineerd traject: Werk + Onderwijs + Wonen + Coaching
  •  Biedt jongeren eigen woonruimte. Betalen huur en wonen ca. 2 jaar in de woning,  afhankelijk van behalen kwalificatie.
  •  Verbindt arbeidsmarkt en onderwijs. Geeft jongeren ondersteuning en een kans op de  arbeidsmarkt
  •  Ontzorgt werkgevers; coaching deelnemers op sociale en werknemers-vaardigheden.  Ondersteunt bedrijven bij uitvoering Participatiewet en SROI / PSO Bouw.
  •  Operationeel:  vanaf 2013 Rotterdam / IJsselmonde / Beverwaard  

 

Bedrijf?

Bekijk wat u kunt doen, hoe u de jeugd kunt helpen.

» Wat u kunt doen