Onze visie

A. voorkomen van schooluitval jongeren en Jeugdwerkloosheid (18 – ca. 24 )
B. terugleiden van uitgevallen jongeren; naar school en-/ of aangepaste leerweg
C. kwalificeren van jongeren: behalen Startkwalificatie en-/ of via aangepaste leerweg;
D. toeleiden naar werk, via stages- en leer-werktrajecten.

Oorzaak van uitval: combinatie van problemen met woon-/leefsituatie, weinig sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden, geen sociaal netwerk, overbelast en schulden.

Rotterdam / Rijnmond: jeugdwerkloosheid een maatschappelijke en economische opgaaf.

de ontwikkeling:

Van de 17 tot 22 jarigen in Rotterdam (Zuid) maakte ca. 21% hun opleiding (MBO) niet af. In 2012 zijn ca.2.6001 jongeren uitgevallen. Daarnaast zijn ca. 6.000 jongeren werkloos (SROI). Zonder ondersteuning lukt het ze niet om hun opleiding af te maken en werk te vinden én te houden. Dan groeit de afstand tot de arbeidsmarkt heel snel. Met als negatief effect permanente toenemende maatschappelijke en economische lasten.

en de arbeidsmarkt ?

Ook in een mindere economische tijd is er vraag naar nieuwe medewerkers. Zowel voor vervanging, als uitbreiding. Dit geldt nu en op termijn. Onder andere voor Techniek-/ Infra, Bouw, Zorg, Retail, Groen, Sport en Havens. Voor Techniek en infrastructuur wordt een tekort verwacht van ca. 150.000 mensen in 2015. Op alle niveaus.

en uitval ?

Dat kent zelden één oorzaak. De ene jongere stopt omdat het niet lukt een leerwerkplek te vinden. Of door een problematische thuissituatie; geen eigen woonruimte, verkeerd sociaal netwerk, geen werknemersvaardigheden, forse schulden en overbelast. De combinatie van factoren toont aan, dat alleen een integrale aanpak werkt.

en de mismatch ?

Er zijn bedrijven die personeel zoeken en in jongeren willen investeren. En er zijn jongeren die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn. En dat terwijl ze wél waardevol Talent hebben ! In de aanpak van de mismatch en verbinding van partners investeert Talent voor Rotterdam.

De diensten die T v R aanbiedt helpen de bedrijven en de jongeren. Daardoor kunnen bedrijven ook hun SROI prestaties leveren.

kaartTvR-voor

Bedrijf?

Bekijk wat u kunt doen, hoe u de jeugd kunt helpen.

» Wat u kunt doen