slide
Talent voor Rotterdam

Bouw en Techniek

Jongeren die een opleiding techniek / infra en bouw volgen bij het Zadkine en Albeda College en dreigen uit te vallen kunnen deelnemen aan Talent voor Bouw en Techniek. Dit project is medio 2014 gestart. De deelnemende jongeren hebben ondersteuning hard nodig. Als belangrijk onderdeel van de aanpak en ter voorkoming van uitval hebben ze woonruimte van Woonbron in Beverwaard en van Woonstad Rotterdam en Havensteder.

Ze krijgen coaching op sociale en werknemersvaardigheden van FlexusJeugdplein. De coaching wordt uitgevoerd i.s.m met InHolland en de Hogeschool Rotterdam (stagiaires). De TvR deelnemers volgen BOL/ BBL trajecten o.a de BAM Groep, Treijtel Bouw en worden via onze partner Haagbouw geplaatst.
Voordat er geplaatst wordt is er een Voorschakeltraject. Voorbereiden op werk waarbij ook de sociale problematiek in kaart gebracht wordt, inclusief het wonen. Op alle onderdelen krijgt de kandidaat support. Daarmee beheersen we het risico van voortijdig uitval op het werk.

Recentelijk zijn door VolkerWessels /KWS Infra vacatures geplaatst bij TvR voor werkzaamheden op grote bouwprojecten (wegenbouw). De werving is gestart en loopt via onze partner Haagbouw.

Vacatures beschikbaar?  Of stages / leerwerk-trajecten. En ook social return verplichtingen.
Talent voor Rotterdam  helpt! » Neem contact op!

Jongeren vertellen

Wat vinden jongeren van TvR, kijk de video op de homepage!
Donnie Roesink - 19 jaar

Test2
Techniek