Arbeidsmarkt

Werkgevers:

  • bieden stageplaatsen (BOL) en leerwerk- trajecten (BBL), ook voor SROI kandidaten
  • bieden deze mogelijkheid voor T v R deelnemers aan Entreeopleiding (niv 1.) en op MBO
    niveau: 2 /3 / 4, afhankelijk van marktsituatie en het werkaanbod
  • bieden zoveel als mogelijk continuïteit in het werkaanbod / planbaar voor onderwijs
  • bieden deelnemers waar mogelijk tijdelijke en vaste baangaranties
  • bieden deelnemers coaching op de werkvloer
  • bieden deelnemers zoveel mogelijk een stagevergoeding

In dit praktijkvoorbeeld laten we zien hoe T v R werkt in de samenwerking met Laurens Zorg. Het is een voorbeeld in de samenwerking met een werkgever.

Kiezen voor Zorg.
In een tijd dat o.a. door ontwikkelingen in de gezondheidszorg de mensen steeds ouder worden zien we dat, ondanks negatieve berichten in de media, de roep om goed opgeleid personeel groot is.

Wie is en wat doet Laurens ?
Laurens is een grote zorgaanbieder in de regio Rotterdam. Laurens levert langdurige somatische zorg, psychogeriatrische zorg en kortdurende zorg. Zij biedt mensen zorg en behandeling thuis met zorg aan huis en in woon(zorg)centra en gespecialiseerde (vb. revalidatiecentra) locaties.

Waarom geeft Laurens kansen aan kandidaten uit Talent Voor Zorg ?
Laurens vindt het belangrijk om jongeren op te leiden die bewust voor de zorg kiezen. Jongeren met talent voor de zorg. Maar ook jongeren die hierbij ondersteuning nodig hebben. Wie deze opleiding volgt heeft een stabiele -/ rustige thuissituatie nodig. Als dit niet het geval is dan heeft dit zijn weerslag op het leren en de stage. Dan dreigt uitval uit de stage (afhaken) en de opleiding. Juist het gecombineerde TvR traject met werken en leren, wonen en coaching biedt deze studenten een kans om zich te ontwikkelen tot een professional in de zorg. Ondersteuning voor deze doelgroep is een kritisch onderdeel in de aanpak en het succes van TvR.

Hoe loopt de aanmelding ?
Binnen TvZ loopt de aanmelding via het ROC; die coördineert. De stage coördinator kijkt voor een geschikte stageplaats bij Laurens. Met name gaat het om leerlingen op een niveau 2 of 3. De leerling wordt gekoppeld aan een werkbegeleider. Deze begeleidt de leerling op de stage. Er vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats. Tussen de stage afdeling; het ROC en de coachende partij. Met FlexusJeugdplein is frequent overleg over de voortgang van het leerproces en de einddoelen (Coachingsplan). De stage wordt afgesloten met een eindbeoordeling.

Is de stage anders voor leerlingen die via Talent voor Zorg deelnemen ?
Er is op zich geen onderscheid met leerlingen die niet deelnemen aan Tv Z. Wel is er extra aandacht voor de thuissituatie en andere factoren die de studie en het stagelopen negatief beïnvloeden. Bijv. voor het huishouden doen en hoe werken en leren gecombineerd wordt. Wanneer er tekenen zijn dat het ergens niet goed gaat is er snel contact met de TvR partners, de onderwijsinstelling of de coachende partij. Korte lijnen blijken kritische succesfactoren in het werk proces! Uiteraard gaat dit in overleg met de stagiaire.

En:

– tijdens de stage in de zorg ontvangen de TvZ deelnemers een stagevergoeding.
– na afronding van de opleiding kan, afhankelijk van het niveau worden doorgestroomd naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt op voor een baan in de zorg.

Spreekt dit je aan? » Neem contact op!

Jongeren vertellen

Test1

Wat vinden jongeren van TvR, kijk de video op de homepage!
Silvia Reijngoudt - 18 jaar