Onderwijs

Talent voor Rotterdam  en Onderwijsinstellingen (VMBO/MBO):

  • Onderwijs selecteert studenten:  dreigende schooluitval + sociale problematiek / thuissituatie 
  • beoordeelt kandidaten van de gemeente voor T v R deelname (SROI)
  • stelt voor elke deelnemer een ontwikkelplan op i.s.m coachende partner
  • biedt onderwijsprogramma: passend onderwijs, of aangepaste leerweg.
  • Doel: behalen Entreeopleiding – / Startkwalificatie + vervolgopleiding
  • biedt begeleiding stages-/ leerwerktrajecten, planbaar
  • onderhoudt afstemming met werkgevers; korte lijnen
  • voert coördinatie i.s.m met coaching

In dit praktijkvoorbeeld laten we zien hoe TvR werkt in de samenwerking met de onderwijsinstellingen Albeda College en Zadkine. 

Wat doen het Albeda College en Zadkine ?
Beide instellingen zijn grote regionale opleidingsinstituten voor educatie en middelbaar beroepsonderwijs. De onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen en gemeenten ontwikkeld om de studenten op te leiden voor de arbeidsmarkt.

Waarom investeren deze onderwijsinstellingen in Talent voor Rotterdam ?
Ze willen jongeren die de aansluiting met onderwijs en arbeidsmarkt dreigen mis te lopen, stimuleren hun opleiding af te maken. Uitval voorkomen en zorgen dat zij aan de slag kunnen in diverse sectoren. Dat rendeert; maatschappelijk en economisch.

En de doelgroep ?
Het gaat om studenten die talent hebben voor zorg, of voor andere richtingen zoals bouw en techniek, retail, logistiek e.d. Door omstandigheden buiten de school (thuissituatie) dreigt uitval. Onderwijs kan deze problemen niet alleen oplossen. De kracht van T v R is het organiseren van een gecombineerde aanpak. Partners leveren essentiële ondersteuning. Daardoor maken de deelnemers hun opleiding af; gaan verder studeren of aan het werk.

Wat is het einddoel ?
Meer jongeren een diploma / Startkwalidficatie waardoor de arbeidsmarkt de beschikking krijgt over gekwalificeerde medewerkers. Ze hebben meer sociale- en werknemersvaardigheden, zijn zelfstandig en hebben meer kansen. Voor iedereen winst.

Hoe zien de stage trajecten er uit ?
De opleidingen op niveaus 2, 3 en 4 en te volgen als BOL of BBL opleiding: 4 dagen school en één dag stage, of 4 dagen stage -/ werk en één dag school.  Voldoende stageplaatsen is essentieel. Zonder stages geen diploma. Met name de BBL trajecten geeft de jongeren ook een inkomen, hetgeen belangrijk is voor het kunnen wonen.

Wat zijn de stage werkzaamheden ?
Dat verschilt per opleiding en sector. Voor Talent voor Zorg, als voorbeeld, gaat het om: foto zorgaanvullende hulp bieden in de directe leefomgeving van de zorgvrager. Zelfstandig een zorgplan opstellen. Creëren van een prettige leefomgeving. Het bieden van lichamelijk zorg en begeleiding. Een breed terrein ook op het gebied van Welzijn.

Waar kun je werken?
Als verzorgende werk je in de psychiatrie, een verzorgingshuis, verpleeghuis, woonvorm voor verstandelijk gehandicapten of bij de zorgvrager thuis (thuiszorg of kraam). En het succes van Talent voor Zorg?  Jongeren hebben door deelname hun diploma Helpende niveau 2 behaald. Ze studeren voor Verzorgende niveau 3. Dat is bijzonder. Ondanks persoonlijke omstandigheden  hebben ze toch de kracht en motivatie  om hun diploma te behalen. Anderen gaan aan het werk, of kiezen voor een andere studierichting. Dat is waar Talent voor Rotterdam deze jongeren mee helpt.

Spreekt dit je aan? » Neem contact op!

Jongeren vertellen

Test1

Wat vinden jongeren van TvR, kijk de video op de homepage!
Silvia Reijngoudt - 18 jaar