Wonen

Woningcorporaties:

  • bieden deelnemers betaalbare woonruimte, zelfstandig of gedeelde voorzieningen
  • organiseren de basisinrichting van de woonruimte voor de deelnemers
  • sluiten met deelnemers een “T v R Overeenkomst” waar de huurovereenkomst onderdeel van uitmaakt.
  • gemiddeld woonverblijf ca. 1,5 jaar; afhankelijk van opleiding-/ leerwerktraject
  • ondersteunen deelnemers bij het vinden van andere woonruimte na afronding traject

In dit praktijkvoorbeeld laten we zien hoe TvR werkt in de samenwerking met twee woningcorporaties: Woonbron en Woonstad.

Wie is en wat doet Woonbron?
Woonbron is een wooncorporatie in Rotterdam. Een corporatie zet zich in om goed en betaalbaar wonen en leven mogelijk te maken voor alle mensen die – om welke reden dan ook – daarvoor een steuntje in de rug nodig hebben.

Waarom geeft een woningcorporatie kansen aan kandidaten uit Talent voor Zorg ?
Voor leerlingen die problemen hebben om een diploma, of een andere leerweg te behalen, is vaak het hebben van eigen woonruimte belangrijk. Dat brengt rust en mogelijkheden om de school en de stage af te maken. Woonbron vindt het als maatschappelijk ondernemer belangrijk dat deze jongeren hun opleiding afronden en perspectief op de arbeidsmarkt hebben.
Essentieel is, dat ze coaching hebben bij het wonen. Ze leren omgaan met geld en schulden worden aangepakt. Juist die gecombineerde aanpak is het waard om deel te nemen aan TvR.

Hoe verloopt de aanmelding en het krijgen van woonruimte ?
Een jongere die door de TvR partners geselecteerd is voor TvR komt in aanmerking voor woonruimte. In overleg wordt gekeken naar beschikbare en betaalbare woonruimte. Dat is erg belangrijk. Meestal is dit zelfstandige woonruimte. Soms moeten voorzieningen gedeeld worden. De woonruimte wordt samen met de deelnemer ingericht door een partner van TvR; Roessen & Roessen. Dat regelt Woonbron. De deelnemer moet wel zelf de huur betalen.

En de begeleiding ?
Alle deelnemers aan TvR hebben coaching. Voor het wonen hebben ze woonbegeleiding, dat maakt onderdeel uit van het Coachingsplan voor de jongere. De praktijk wijst uit dat dit zeer belangrijk is. Ze leren op zichzelf wonen, ritme en structuur. Maar ook omgaan met geld en de huur betalen.

Hoe lang mag een deelnemer wonen in een Talent voor Zorg woning?
De woning die een TvR deelnemer huurt is bestemd voor studenten. De deelnemer kan in de woning wonen zolang een opleiding gevolgd wordt. Dus ook na het behalen van een Startkwalificatie. Pas na afronding van het volledige opleidingstraject beëindigt het TvR traject en de overeenkomst. In de regel is dit na drie maanden

Hoe vinden de deelnemers een andere woning?
Woonbron geeft advies en ondersteunt bij het zoeken naar een andere woning. O.a. via Woonruimtebemiddeling en het inschrijven als woningzoekende. Uiteindelijk is er geen garantie op andere woonruimte. Maar Rotterdam biedt veel mogelijkheden om aan een woning te komen. De TvR partijen willen voorkomen dat jongeren na afronding van hun opleiding op straat komen te staan. Dan zou veel inzet voor niets zijn geweest !

Spreekt dit je aan? » Neem contact op!

Jongeren vertellen

Test1

Wat vinden jongeren van TvR, kijk de video op de homepage!
Silvia Reijngoudt - 18 jaar